phytogormony

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАКЦІЇ ФЛАВОНОЇДІВ З КАЛУСНОЇ БІОМАСИ ARNICA MONTANA

Лікарські рослини містять багато біологічно активних речовин (БАР), які мають різноманітний вплив на організм людини та тварин, тому використовуються для профілактики та лікування захворювань у медичній, народній та ветеринарній практиці. Сучасний стан довкілля в Україні не дозволяє використання більшості рослин як лікарської сировини, тому альтернативним методом є одержання біомаси рослин в умовах in vitro. Переваги методу дозволяють отримати велику кількість біомаси, не зважаючи на пору року, умови навколишнього середовища та інші фактори.

Культивування горицвіту весняного (adonis vernalis) в умовах in vitro

Наведено результати введення Adonis vernalis в культуру in vitro. Підібрано
оптимальні умови для проростання насіння, одержання калусу та індукції
калусоутворення. Підібрано спосіб стерилізації насіння з найкращим відсотком
ефективності стерилізації. Використано три варіанти живильних середовищ з різним
вмістом фітогормонів ІОК, НОК та кінетику для культивування горицвіту весняного, а
також підібрано найкраще за найвищим відсотком життєзданих експлантів. Article shows results of the introduction of Adonis vernalis to the in vitro culture. The