плавлення

Особливості реологічної та трибологічної поведінки високов’язкісних полімерних композицій в залежності від складу

Встановлено вплив природи доданків та їх співвідношення на реологічні, трибологічні та технологічні властивості сумішей на основі надвисокомолекулярного поліетилену. Вивчено їх вплив на енергетичні витрати в процесі переробки полімерних сумішей. Показано, що реологічні та трибологічні властивості зразків мають характер залежності складний, що визначається неоднорідністю системи. В роботі враховано вплив коефіцієнта тертя метеріалу та в’язкості його розтопу на енергетичні витрати в процесі переробки методом лиття під тиском чи екструзією.

Склопокриття на основі системи na2o-b2o3-sio2 для захисту олов’яних бронз при плавленні

Сформульовано вимоги до властивостей захисно-технологічних покриттів для виплавлення олов’яних бронз з вторинної сировини. За значеннями плавкісних показників здійснено вибір складів модельних стекол в вихідній системі Na2O-B2O3-SiO2 та підібрано недефіцитні та невартісні сировинні матеріали для захисних покриттів, а також знайдено кращий за комплексом обраних властивостей склад склокомпозиції. За допомогою ДТА та РДА вивчено механізм формування склорозплаву обраної композиції.