PM6

Моделювання та оптимізація складності за β-циклодекстрином моделі органічного забруднювача: метил м-червоний

Проведено моделювання адуктів β-циклодекстрину (β-CD) з м-метиловим червоним (m-MR) за допомогою параметричного методу 6 (РМ6), напівемпіричних молекулярних орбітальних розрахунків та методу натуральної орбіталі (NBO). Показано, що реакція приєднання відбувається внаслідок підтримання фіксованих координат β-CD та переміщення гостьової молекули. Різні положення між m-MR та β-CD вимірюються щодо відстані між еталонним атомом (N) гостьової молекулі та початком координат екваторіальної площини β-CD.

Квантово-хімічний розрахунок структури тетраетоксисилану та кінетичних параметрів реакції його гідролізу

The paper is devoted to quantum-chemical calculation of tetraethoxysilane (TEOS) structure by different methods: РМ6, Hartree-Fock and DFT. PM6 method was found to be optimal. Kinetic parameters (activation energy and preexponential factor) of hydrolysis of TEOS molecule were evaluated using quantum-chemical calculation.  Key words: quantum-chemical calculation, PM6, sol-gel process, tetraethoxysilane, rate constant of hydrolysis.