початковий стан

Вплив початкового стану гідрогелю на електрохімічні та об‘ємно-гравиметричні властивості гідрогелів в інтергелевій системі гель поліакрилової кислоти і гель полі-4-вінілпиридину

Досліджено електрохімічні властивості інтергелевої системи гідрогель поліакрилової кислоти (гПАК) – гель полі-4-вінілпиридину (гП4ВП) та конфірмаційні властивості вихідних гідрогелів в залежності від початкового стану гідрогелів. Області максимальної активації: для сухих гідрогелів – гПАК:гП4ВП = 5:1 і 1:5, для набухлих – 5:1, 2:4 и 1:5.