Вплив початкового стану гідрогелю на електрохімічні та об‘ємно-гравиметричні властивості гідрогелів в інтергелевій системі гель поліакрилової кислоти і гель полі-4-вінілпиридину

https://doi.org/10.23939/chcht09.04.459
Надіслано: Березень 03, 2015
Переглянуто: Квітень 01, 2015
Прийнято: Липень 29, 2015
Автори: 
Talkybek Jumadilov, Zharylkasyn Abilov, Ruslan Kondaurov, Huangul Himersen, Gaukhar Yeskalieva, Moldir Akylbekova and Auez Akimov

Talkybek Jumadilov-1, Zharylkasyn Abilov-2, Ruslan Kondaurov-2, Huangul Himersen-1, Gaukhar Yeskalieva-1, Moldir Akylbekova-1 and Auez Akimov-1

  1. JSC “Institute of Сhemical Sciences after A.B. Bekturov” 106, Sh. Valikhanov str., 050001 Almaty, Republic of Kazakhstan; jumadilov@mail.ru
  2. Al-Farabi Kazakh National University, 71, Al-Farabi ave., 050001 Almaty, Republic of Kazakhstan

Досліджено електрохімічні властивості інтергелевої системи гідрогель поліакрилової кислоти (гПАК) – гель полі-4-вінілпиридину (гП4ВП) та конфірмаційні властивості вихідних гідрогелів в залежності від початкового стану гідрогелів. Області максимальної активації: для сухих гідрогелів – гПАК:гП4ВП = 5:1 і 1:5, для набухлих – 5:1, 2:4 и 1:5.

[1] Jumadilov T., Himersen H., Kaldayeva S. et. al.: J. Mat. Sci. Eng. B, 2014, 4, 209.
[2] Alimbekova B., Korganbayeva Zh., Himersen H. et. al.: J. Chem. Chem. Eng., 2014, 3, 265.
[3] Alimbekova B., Erzhet B. et. al.: VІІ Int. Sci.-Techn. Conf. “Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry” (APGIP-7), Ukraine, Lviv 2014, 64.
[4] Jumadilov T., Kaldayeva S. et. al.: 3rd Int. Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials, Georgia, Tbilisi 2013, 191.
[5] Bekturov E., Jumadilov T. and Korganbayeva Zh.: KazNU Herald Chemical Series, 2010, 3, 108.