показник якості

AUTOMATION OF SELECTION OF OPTIMAL DESIGN VARIANTS OF COMMUNICATION SYSTEMS ON THE BASIS OF METHODS OF MULTICRITERIA OPTIMIZATION

This paper is devoted to the problem of choosing the optimal design variant of communication systems, taking into account at a formalized level a set of conflicting requirements and a set of quality indicators. The article proposes to use the methods of multicriteria optimization to select the best options for communication systems: the method of discrete selection by the unconditional criterion of preference and the method based on the theory of utility.

Основи пошуку найкращого рішення для управління водо-водяним ядерним реактором в динамічних режимах при зміні регульованих параметрів

Стаття присвячена розробці інформаційної технології оптимізації управління складними динамічними системами на етапі їх проектування, котра повинна реалізовувати можливості моделювання лінійних і нелінійних динамічних систем, аналізу і синтезу цих систем, їх оптимізації за різними критеріями якості. Задача полягає у розробці структури та елементів інформаційної технології оптимізації управління складними динамічними системами, зокрема автоматизованих систем управління.

Матричний метод проведення FMEA-аналізу як інструмент прогнозування якості продукції

Описано особливості й специфіку реалізацій методу FMEA-аналізу відповідно до вимог чинних нормативних документів. Запропоновано застосування матричного методу оцінювання якості продукції та послуг для прогнозування якості продукції машинобудівного виробництва. ПОдано спосіб формування матриць якості під час проектування виробу, підготування виробництва, виконання технологічних процесів, вихідного контролю готового виробу, аналізу факторів і умов навколишнього середовища.