поліелектроліт

Синтез і характеристика органо-неорганічних сульфовмісних мембран

Синтезовано органо-неорганічні сульфовмісні мембрани методом фотоініційованої кополімеризації мономерів акрилонітрилу, акриламіду і сульфопропілакрилату в присутності золь-гель систем на основі тетраетоксисилану. Визначено термічну стабільність, водопоглинання і іонообмінну ємність одержаних матеріалів. Проведені дослідження можуть бути використані при розробці протонпровідних мембран для паливних елементів.

Деякі підходи до віскозиметричного дослідження хітозану в розчині оцтової кислоти

Проаналізовані деякі способи оцінки значення характеристичної в'язкості хітозану. Показано, що метод Іржака і Баранова для оцінки поточного значення характеристичної в'язкості дає можливість адекватно оцінювати конформаційний стан клубка макромолекул і його ступінь набухання.