поліестерний композит

Вплив полівінілхлориду та природи наповнювача на властивості поліестерних композитів

Встановлено вплив полімерного модифікатора (полівінілхлориду) та дрібнодисперсного неорганічного наповнювача на пружно-деформаційні та теплофізичні властивості поліестерних матеріалів. Виявлено зміну модуля деформації, модуля пружності, модуля високоеластичності, поверхневої твердості, теплостійкості за Віка і технологічної усадки модифікованих поліестерних композитів, наповнених кальцію карбонатом і алюмінію оксидом.

Закономірності одержання, морфологія і властивості металовмісних полімер-силікатних матеріалів та поліестерних композитів на їх основі

Встановлено вплив природи, концентрації і способу введення полімерного модифікатора (полівініловий сприт та полівінілпіролідон) та природи хлориду металу на фізико-хімічні закономірності процесу одержання модифікованих металовмісних полімер-силікатних матеріалів, на їх морфологію та властивості. На підставі інструментальних досліджень встановлено, що процес одержання металовмісних полімер-силікатних матеріалів супроводжується міжмолекулярними взаємодіями між активними силікатними групами та функційними групами полімерного модифікатора.