поліетилен

АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС РУЙНУВАННЯ МІДНОЇ ОБОЛОНКИ НА ПОЛІЕТИЛЕНОВІЙ ГРАНУЛІ

Проведено розрахунок геометричних розмірів мідної оболонки сформованої методом хімічного осадження на сферичній поліетиленовій гранулі. Показано, що основним чинником який визначає товщину сформованого шару міді є початковий розмір гранули поліетилену. Розглянуто процеси руйнування сформованої на поліетиленовій гранулі мідної оболонки під час теплового позширення полімеру. Розраховано значення граничних температур при яких мідна оболонка ще зберігає цілісність в залежності від її товщини.

МІНЕРАЛЬНІ НАПОВНЮВАЧІ, МОДИФІКОВАНІ ПОГОНАМИ З ДЕЗОДОРАЦІЙНИХ КОЛОН ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ВИРОБНИЦТВ

 Вперше досліджено можливість модифікування дисперсних мінеральних наповнювачів .(крейди та магнію гідроксиду) погонами дезодорації, що містять жирні кислоти, одержані під час рафінації соняшникової олії, для створення наповнених полімерних композитів. Виявле- но  підвищення  границі  міцності  композитів  на  основі  ПВХ  під  час  розтягування,  приріст міцності досягає майже 50 %, відповідно збільшуються показники їх відносного видовження.

АКТИВАЦІЯ ГРАНУЛ ПОЛІЕТИЛЕНУ ДРІБНОДИСПЕРСНИМ ЦИНКОМ

Наведено результати експериментальних досліджень особливостей механічної активації гранул поліетилену дрібнодисперсним цинком в кульовому млині, а також результати дослідження хімічного міднення активованих гранул поліетилену. Досліджено вплив співвідношення гранул поліетилену і дрібнодисперсного цинку, швидкості обертання кульового млина і тривалості активації, а також ступеня завантаження компонентів в на процес активації гранул поліетилену.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАЛІЗАЦІЇ ГРАНУЛЬОВАНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ

Наведено результати експериментальних досліджень особливостей металізації гранульованого поліетилену. Досліджено вплив концентраційних чинників на процес металізації активованих цинком гранул поліетилену марки Liten PL-10. Встановлено, що зміною концентрації сульфату міді і гідроксиду натрію, а також ступенем завантаження полімерної сировини можна ефективно регулювати кількість відновленої міді на гранулах поліетилену, а значить і товщину сформованого на них шару металу.

ВИКОРИСТАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОЇ РОСЛИННОЇ ОЛІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ

У харчовій промисловості та закладах громадського харчування України утворюється досить велика кількість олії, яка використовувалась під час обсмажування різноманітної харчової сировини та приготування страв, наприклад овочів та риби під час виготовлення консервів, приготування картоплі фрі, пампухів, чебуреків тощо.

ЗАКОНОМІРНОСТІ СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ЕКСТРУЗІЇ ТРУБ З ПОЛІЕТИЛЕНУ

The growing pace of Ukrainian polymer pipes market is significantly ahead of other markets for polymer products, which is being explained by the successful competition of their operational properties with pipes made of traditional materials - steel, cast iron, concrete.

Regarding this an important task during the production of water pressure pipes is the obtaining of technological raw materials based on polyethylene with the necessary technological capacity, which will solve the above problems.

Rheological properties of melts and x-ray method of study of cross-linked polyethylene

In the paper, the X-ray study of cross-linked polyethylene with isopropenyl styrene or acrylonitrile was carried out. It is shown that cross-linking leads to a significant decrease in the area of the exothermic peak, an increase in the resistance of the structured system to thermal oxidation. These data confirm that the increase in resistance to thermal aging of polyethylene cross-linked with acrylonitrile or isopropenyl styrene fraction.

Ethylene Extrusion Polymerization by Heterogeneous bi-Supported Ziegler-Natta Catalysts

The MCM-41 (Mobil Composition of Matter) and SBA-16 (Santa Barbara Amorphous) supported TiCl4 and TiCl4/MgCl2 catalysts with different molar ratios of Mg/Ti were synthesized and used for ethylene polymerization under atmospheric pressure. The nanochannels of these supports serve as a nanoscale polymerization reactor and the polyethylene nanofibers were extruded during the reaction. The effect of MgCl2 on catalytic activity and morphology of resulting polyethylene has been investigated too.

Brazilian Mineral Clay as Support for Metallocene Catalyst in the Synthesis of Polyethylene

Silica was compared with clays as supports for metallocene. Ethylene homopolymerization with both homogeneous and heterogeneous catalysts was performed. Activation energy was higher for
(n-BuCp)2ZrCl2/SiO2/MAO, although high activities were obtained for catalysts with clay. They showed Ea close to that of homogeneous precursor. Catalyst/clay control polymer morphology until 363 K

 

Influence of the Preparation Technique of MgCl2/TiCl4 Ziegler-Natta Catalyst on the Performance in Ethylene and Propylene Polymerization

Different methods to remove the alcohol of adduct MgCl2nEtOH were studied to obtain Ziegler-Natta catalysts for evaluation in ethylene and propylene polymerization. Thus, the adduct MgCl2nEtOH was submitted to thermal dealcoholation, as well as chemical dealcoholation with different substances: titanium tetrachloride, triethylaluminum, and dichloro-dimethylsilane. Thermogravimetric analyses (TGA) were performed to obtain information on the thermal characteristics of adducts and prepared supported catalysts.