поліетилен

Фотокаталітична деградація поліетиленових пластиків за допомогою наночастинок MgAl2O4, синтезованих твердофазним методом

У цій роботі було синтезовано наночастинки MgAl2O4 з різним часом прожарювання для фотокаталітичних застосувань. Для дослідження структурних, хімічних, оптичних і морфологічних властивостей синтезованих наночастинок було використано різні методи аналізу, такі як XRD, SEM, EDX, УФ-видима та FTIR спектроскопія. XRD аналіз показав утворення структури шпінелі MgAl2O4.

Інформаційна система контролю якості поліетилену в циркулярній економіці

Система контролю якості поліетилену – це сукупність методів і засобів перевірки й регулювання компонентів, що визначають рівень якості продукції, а також технічного моніторингу на всіх стадіях виробничого процесу поліетилену. Уперше полімеризацію поліетилену в кінці XIX ст. здійснив учений Густавсон. Протягом довгих років поліетилен створювали в малих обсягах, але в 1938 р. процес промислового виробництва освоїли в Англії. Тоді метод полімеризації був ще недосконалий та потребував додаткових засобів контролю за виробництвом.

Сhecking the possibilities of the classic technology of chemical metalization of polymer granules

The possibility of obtaining metallized granules of high-tonnage polymers using classical metallization technology was studied. It is shown that this technology is not effective during the metallization of polyethylene and polypropylene. Certain positive points during metallization were achieved only in the case of polyvinyl chloride granules.

АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС РУЙНУВАННЯ МІДНОЇ ОБОЛОНКИ НА ПОЛІЕТИЛЕНОВІЙ ГРАНУЛІ

Проведено розрахунок геометричних розмірів мідної оболонки сформованої методом хімічного осадження на сферичній поліетиленовій гранулі. Показано, що основним чинником який визначає товщину сформованого шару міді є початковий розмір гранули поліетилену. Розглянуто процеси руйнування сформованої на поліетиленовій гранулі мідної оболонки під час теплового позширення полімеру. Розраховано значення граничних температур при яких мідна оболонка ще зберігає цілісність в залежності від її товщини.

МІНЕРАЛЬНІ НАПОВНЮВАЧІ, МОДИФІКОВАНІ ПОГОНАМИ З ДЕЗОДОРАЦІЙНИХ КОЛОН ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ВИРОБНИЦТВ

 Вперше досліджено можливість модифікування дисперсних мінеральних наповнювачів .(крейди та магнію гідроксиду) погонами дезодорації, що містять жирні кислоти, одержані під час рафінації соняшникової олії, для створення наповнених полімерних композитів. Виявле- но  підвищення  границі  міцності  композитів  на  основі  ПВХ  під  час  розтягування,  приріст міцності досягає майже 50 %, відповідно збільшуються показники їх відносного видовження.

АКТИВАЦІЯ ГРАНУЛ ПОЛІЕТИЛЕНУ ДРІБНОДИСПЕРСНИМ ЦИНКОМ

Наведено результати експериментальних досліджень особливостей механічної активації гранул поліетилену дрібнодисперсним цинком в кульовому млині, а також результати дослідження хімічного міднення активованих гранул поліетилену. Досліджено вплив співвідношення гранул поліетилену і дрібнодисперсного цинку, швидкості обертання кульового млина і тривалості активації, а також ступеня завантаження компонентів в на процес активації гранул поліетилену.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАЛІЗАЦІЇ ГРАНУЛЬОВАНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ

Наведено результати експериментальних досліджень особливостей металізації гранульованого поліетилену. Досліджено вплив концентраційних чинників на процес металізації активованих цинком гранул поліетилену марки Liten PL-10. Встановлено, що зміною концентрації сульфату міді і гідроксиду натрію, а також ступенем завантаження полімерної сировини можна ефективно регулювати кількість відновленої міді на гранулах поліетилену, а значить і товщину сформованого на них шару металу.

ВИКОРИСТАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОЇ РОСЛИННОЇ ОЛІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ

У харчовій промисловості та закладах громадського харчування України утворюється досить велика кількість олії, яка використовувалась під час обсмажування різноманітної харчової сировини та приготування страв, наприклад овочів та риби під час виготовлення консервів, приготування картоплі фрі, пампухів, чебуреків тощо.

ЗАКОНОМІРНОСТІ СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ЕКСТРУЗІЇ ТРУБ З ПОЛІЕТИЛЕНУ

The growing pace of Ukrainian polymer pipes market is significantly ahead of other markets for polymer products, which is being explained by the successful competition of their operational properties with pipes made of traditional materials - steel, cast iron, concrete.

Regarding this an important task during the production of water pressure pipes is the obtaining of technological raw materials based on polyethylene with the necessary technological capacity, which will solve the above problems.

Rheological properties of melts and x-ray method of study of cross-linked polyethylene

In the paper, the X-ray study of cross-linked polyethylene with isopropenyl styrene or acrylonitrile was carried out. It is shown that cross-linking leads to a significant decrease in the area of the exothermic peak, an increase in the resistance of the structured system to thermal oxidation. These data confirm that the increase in resistance to thermal aging of polyethylene cross-linked with acrylonitrile or isopropenyl styrene fraction.