полігони

Грибовицький полігон твердих відходів як основне джерело забруднення довкілля

The negative influence of solid waste on the environment is analyzed and the ingredients that are located in infiltrates and are significantly higher than the MCL are revealed. Проаналізовано негативний вплив полігону твердих відходів на довкілля та виявлено інгредієнти, які знаходяться в інфільтратах і значно перевищують ГДК.

Обґрунтування граничної кількості станцій у полігонах висотної мережі для знаходження грубих похибок

Розв'язана задача обґрунтування меж ідентифікації грубих похибок в висотних геодезичних мережах при їх пошуку шляхом аналізу нев'язок в полігонах. Визначено критичні проміжки ідентифікації грубих похибок в полігоні в залежності від кількості станцій і промахів.