Обґрунтування граничної кількості станцій у полігонах висотної мережі для знаходження грубих похибок

1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Розв'язана задача обґрунтування меж ідентифікації грубих похибок в висотних геодезичних мережах при їх пошуку шляхом аналізу нев'язок в полігонах. Визначено критичні проміжки ідентифікації грубих похибок в полігоні в залежності від кількості станцій і промахів.

1.    Пискунов М.Е. Методика геодезических наблюдений за деформациями сооружений: Учебник. – М.: Недра, 1980. 
2.    Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань / В.І. Гавриш, Е.М. Євсєєва, П.М. Зазуляк, М.Д. Йосипчук / Під ред. Гавриша В.І. – Львів: Растр-7, 2007.
3.    Маркузе Ю.И. Уравнивание геодезических сетей с контролем грубых ошибок // Изв. вузов. Сер. Геодезия и аэрофотосъемка. – 1986. − № 5. – С. 9–18. 
4.    Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов. – М.: Недра, 1990. 
5.    Коугия В. А. Сравнение методов обнаружения и идентификации грубых ошибок измерений // Геодезия и картография. – 1998. − № 6. – С. 23–28. 
6.    Кушко В.И., Мудров В.И. Методы обработки измерений. – М.: Сов. радио, 1976. – 192 с. 
7. Бурак К. О., Гринішак М.Я. Побудова замкнутих полігонів у нівелірних мережах з використанням орієнтованого графа // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – Вип. II (20) – C. 71–77. 
8.    Дьяков Б.Н., Федорова Н. В. Пошаговый поиск грубых ошибок измерений // Геодезия и картография. – 2001. − № 3