полімерні щітки

Синтез, структура і властивості прищеплених полімерних щіток на основі полі(N-метакрилоїл-L-проліну)

Розроблено новий підхід до синтезу на поверхні амінованого скла нових біологічно сумісних полімерних наношарів на основі полі(N-метакрилоїл-L-проліну). Процес формування полімерних наношарів проводили в декілька стадій. Спочатку поверхню скла модифікували аміносиланом АПТЕС, в подальшому до утвореного амінованого моношару прищеплювали пероксидовмісний ініціатор (ПІ) на основі піромелітової кислоти. Іммобілізований ПІ використовували для ініціювання прищеплювальної "від поверхні" радикальної полімеризації N-метакрилоїл-L-проліну для отримання пептидімітуючих полімерних щіток.

ВОДОДИСПЕРСНІ ФЛУОРЕСЦЕНТНІ НАНОМАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ БОРОНІТРИДНИХ НАНОТРУБОК

Вододисперсні  флуоресцентні  наноматеріали  на  основі  боронітридних  нанотрубок  та прищеплених  щіток  полі(акрилової  кислоти-ко-флуоресцеїн  акрилату)  були  успішно синтезовані  під  час  двостадійного  процесу.  Функціоналізація  нанонотрубок  підтверджена спектроскопічним  та  гравіметричним  методами.  Нанотрубки  модифіковані  полімерними щітками  демонструють  інтенсивну  емісію  зеленої  флуоресценції  при 520  нм.  Розроблена гібридна  структура  потенційно  може  використовуватися  для  візуалізації  клітин,  як “розумна” поверхня, нанотрансдуктор та наноносій.