портланд-клінкер

Експериментальне дослідження і моделювання мультигенного генетичного программування спалювання портланд-клінкеру

Вивчено вплив хімічного складу сировини на спалювання клінкеру внаслідок визначення вмісту вільного СаО (% мас.) клінкеру. Досліджено спалювання двох типів портланд-клінкеру з силікатним модулем 2,3, 2,5 та 2,7 та коефіцієнтом насичення вапном 0,88–0,98. З використанням моделі мультигенного генетичного програмування (MGGP), прогнозовано спалювання клінкеру. Показано, що модель MGGP є прийнятною для прогнозування кількості вільного СаО (% мас.), а для її точного розрахунку введено кореляцію. Величину кореляції порівняно з рівнянням FL-Smidth.