post-industrial society

Structural changes at the national economy of ukraine under influence of postindustrialization

The article presents the results of research of structural changes at the national economy of
Ukraine under the influence of process postindustrialization. In order to complete analysis of
structural changes at the national economy of Ukraine under the influence of process
postindustrialization were solving the following problems: advanced features postindustrialization
process in the world economy; analyzed the structural changes at the national economy of Ukraine

АНАЛІЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Наведено результати дослідження сучасних тенденцій економічного розвитку національного господарства України на основі статистичного та економічного аналізу, встановлено його особливості на макро- та мезорівнях і визначено фактори розвитку з використанням моделі економічного зростання Р. Солоу та виробничої функції КоббаДугласа, в умовах постіндустріального суспільства.