АНАЛІЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Authors: 

O.V. Pyroh

Lviv Polytechnic National University, Department of Management and International Business

Наведено результати дослідження сучасних тенденцій економічного розвитку національного господарства України на основі статистичного та економічного аналізу, встановлено його особливості на макро- та мезорівнях і визначено фактори розвитку з використанням моделі економічного зростання Р. Солоу та виробничої функції КоббаДугласа, в умовах постіндустріального суспільства.

1. Статистичний щорічник України за 2001 рік / Державний комітет статистики України; відп. за вип. В.А. Головко. – К.: Техніка, 2002. – 509 с. 2. Статистичний щорічник України за 2003 рік / Державний комітет статистики України; за ред. О.Г. Осауленка. – К.: Консультант, 2004. – 508 с. 3. Статистичний щорічник України за 2005 рік / Державний комітет статистики України; за ред. О.Г. Осауленка. – К.: Консультант, 2006. – 570 с. 4. Статистичний щорічник України за 2010 рік  / Державна  служба  статистики України; за  ред. О.Г. Осауленка.  – К.: ТОВ “Август Трейд”,  2011.  –  560 с.  5.  Статистичний  щорічник  України  за  2011 рік  /  Державна  служба статистики  України;  за  ред.  О.Г.  Осауленка.  – К.:  ТОВ “Август  Трейд”,  2012.  –  559 с.  6. Статистичний щорічник України за 2012 рік / Державна служба статистики України; за ред. О.Г. Осауленка.  – К.: ТОВ “Август  Трейд”,  2013.  –  552 с.  7. Лавров  Е.И. Экономический  рост: теории и проблемы: учеб. пособие / Е.И. Лавров, Е.А. Капогузов. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 214 с. 8. Дергачова В. Моніторинг національного розвитку як фактор економічної безпеки держави / В. Дергачова, М. Савельєв // Економіка України. – 2010. – № 1. – С. 19 – 28.