потік газу

Дослідження та аналіз методів вимірювання швидкозмінних температур газових потоків

Внаслідок певного значення теплоємності чутливого елемента перетворювача температури його температура завжди буде відставати від температури газового потоку, якщо вона змінилася. При вимірюванні змінної в часі температури потоку перетворювач також не встигає слідкувати за зміною температури, оскільки для зміни температури його чутливого елемента потрібен деякий час. Спотворення показів перетворювача через нестаціонарності теплових процесів як в самому перетворювачі, так і між перетворювачем і навколишнім середовищем обумовлені його тепловою інерцією.

Оптимізація газодинамічної підсистеми перетворювачів для вимірювання температури газових потоків

Основні види похибок, які мають місце в процесі вимірювання температури газових потоків (в тому числі і потоків енергоносіїв) визначаються умовами теплового балансу при взаємодії чутливого елемента перетворювача температури (ПТ) з газовим потоком через конвекцію, випромінювання та теплопровідність. Необхідно враховувати також обмежені можливості ПТ без запізнення слідкувати за змінами температури потоку.

Моделювання динамічних процесів руху газу в колекторних системах

Застосовуючи CFD-моделювання, автори змоделювали довжину заглушки у місцевому опорі типу заглушений трійник, який змінює напрямок потоку, за допомогою рівнянь гідродинаміки. Під час моделювання вимірювали швидкість середовища у нитці колекторної системи, у якої вхідним місцевим опором заглушено трійник, який змінює напрямок потоку. Для визначення цієї швидкості та зменшення її спотворюваності здійснювалося моделювання колекторної системи за різних довжин заглушки.