Дослідження та аналіз методів вимірювання швидкозмінних температур газових потоків

2017;
: c. 29 – 36
https://doi.org/10.23939/jeecs2017.01.029
Надіслано: Квітень 27, 2017
Переглянуто: Травень 26, 2017
Прийнято: Червень 02, 2017
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Внаслідок певного значення теплоємності чутливого елемента перетворювача температури його температура завжди буде відставати від температури газового потоку, якщо вона змінилася. При вимірюванні змінної в часі температури потоку перетворювач також не встигає слідкувати за зміною температури, оскільки для зміни температури його чутливого елемента потрібен деякий час. Спотворення показів перетворювача через нестаціонарності теплових процесів як в самому перетворювачі, так і між перетворювачем і навколишнім середовищем обумовлені його тепловою інерцією. Оскільки повного уникнення інерційності реального перетворювача температур досягнути неможливо, при практичних вимірюваннях температур газового потоку, що змінюються в часі, використовують перетворювачі, які мають деяке скінченне значення показника теплової інерції. При таких вимірюваннях отримувати потрібну інформацію можливо шляхом аналізу запису самого нестаціонарного процесу вимірювання здійснюючи прямий розрахунок температур середовища, або вносити поправку на запізнення в покази перетворювача температур.В статті проведено дослідження та аналіз методів вимірювання швидкозмінних температур газових потоків шляхом їх прямого розрахунку та введенням поправки в покази перетворювачів температури.

  1. Moffat, R. J. (1962). Gas Temperature Measurement. Temperature: Its Measurement and Control in Science and Industry, 3(2), 321.
  2. Vas, I. E. (1972). Flow Field Measurements Using Total Temperature Probe at Hypersonic Speeds. AIAA, 10(3), 317-323.
  3. Giedt, W. H., Chambers, J. T.-A. (1965). Dual-Element Transducer for Measuring High Gas-Stream Temperatures. Heat Transfer, 87(3), 397-402.
  4. Benson, R. S., Brundrett, G. W. (1966). Development of resistance wire thermometer for measurement of the transient temperatures in exhaust system of internal combustion engines. Measurement of transient temperature and heat flux. Reinhold Publ. Co., 56-91.
  5. Kilburg, H. P. (1968).  A High Response Probe for Measurement of Total Temperature and Totalpressure Profiles through a Turbulent Boundary Layer with Heat Transfer in Supersonic Flow. AIAA, 9.
  6. Alverman, W. (1986). Determination of temperature profiles by means of thermocouples. Ztschr. fur Plugwissenschaften, 4, 179–183.
  7. Softley, E. J. (1968). Use of a Pulse Heated Fine Wire Probe for the Measurement of Total Temperature in Shock Driven Facilities. AIAA, 12.
  8. Quamby, A. (1984). Transcient Response of Wire Resistance Thermometers. RAS, 646, 696-698.
  9. Basic Theory of Millisecond Response Thermocouples (1970). Instrument Practice, 10, 687-691.
V. Fedynets, L. Lesovoi, B. Chaban. Research and Analysis of Rapidly Changing Gas Flow Temperatures Measurement Methods. Energy Engineering and Control Systems, 2017, Vol. 3, No. 1, pp. 29 – 36.