повітря

Розроблення пристрою для утримування голки з сорбентом hkust-1 для відбору проб і аналізу btex в повітрі

Вперше розроблений пристрій для утримування голки (NTD) з сорбентом HKUST-1 (металоорганічний каркас на основі Cu), який призначений для відбору проб та аналізу бензену, толуену, етилбензену та ксилену (BTEX) в атмосферному повітрі. Синтезований за допомогою електрохімічного процесу адсорбент HKUST-1 розташований у голці 22 розміру. Для забезпечення різних концентрацій BTEX шприцева помпа підключена до скляної камери для впорскування сполук BTEX з певною швидкістю.

Математична модель теплоповітряних процесів у приміщенні виробничого підприємства

The article shows the importance of ensuring that the air of small-size rooms at private production facilities where equipment is arranged densely has specified parameters. Theoretical grounds of ventilation performance evaluation are considered. It is pointed out that a power saving air distributor ensuring a prompt cease of the airflow has not been developed yet. The advisability of air delivery to the room’s working area is stressed. The using of low-speed panel-section air distributors in a private production facility room is considered.