probable value of the measurement

Визначення ймовірнішого значення за результатами нерівноточних вимірів однієї величини

Встановлено, що при математичній обробці результатів нерівноточних вимірювань однієї величини можна обчислювати не тільки загальну арифметичну середину, а і ймовірну арифметичну середину, яка володіє важливими властивостями. Також пропонується при оцінці точності визначати середню квадратичну помилку одиниці ваги врівноважених значень вимірів.