Визначення ймовірнішого значення за результатами нерівноточних вимірів однієї величини

Надіслано: Серпень 12, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
Автори: 
Ryabchiy V.A., Ryabchiy V.V.

Встановлено, що при математичній обробці результатів нерівноточних вимірювань однієї величини можна обчислювати не тільки загальну арифметичну середину, а і ймовірну арифметичну середину, яка володіє важливими властивостями. Також пропонується при оцінці точності визначати середню квадратичну помилку одиниці ваги врівноважених значень вимірів.

1. Большаков В.Д. Теория ошибок наблюдений: учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. / В.Д. Большаков. – М.: Недра, 1983. – 223 с.

2. Войтенко С.П. Математична обробка геодезичних вимірів. Теорія похибок вимірів: навч. посібник / С.П. Войтенко. – К.: – КНУБА, 2003. – 216 с.

3. Гайдаев П.А. Теория математической обработки геодезический измерений / П.А. Гайдаев, В.Д. Большаков. – М.: Недра, 1969. – 400 с.

4. Герасимов А.П. Спутниковые геодезические сети / А.П. Герасимов. – М.: ООО «Издательство «Проспект», 2012. – 176 с.

5. Зазуляк П.М. Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань: навч. посібник / П.М. Зазуляк, В.І. Гавриш, Е.М. Євсєєва, М.Д. Йосипчук. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2007. – 408 с.

6. Папазов М.Г. Теория ошибок и способ наименьших квадратов / М.Г. Папазов, С.Г. Могильный. – М.: Недра,
1968. – 302 с.

7. Рябчій В.А. Теорія похибок вимірювань: навч. посібник / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій. – Д.: Національний гірничий університет, 2006. – 166 с.