процес сушіння

Математичне моделювання впливу зовнішнього середовища на напружено-деформівний стан деревини у процесі сушіння

Наведено закономірності розвитку напружено-деформівного стану капілярно-пористих матеріалів зі змінними тепломеханічними властивостями у процесі сушіння залежно від характеристик зовнішнього середовища. На основі числового експерименту досліджено вплив параметрів агента сушіння на динаміку розвитку напружень у деревині.

The mathematical modeling of convective process of wood drying with taking into account phase transitions boundaries

The mathematical model of heat and mass transfer in capillary-porous bodies for drying with taking into account the zone of evaporation movement is given in the work. The analytical solutions of nonlinear problems of heat and mass transfer for unsteady regimes of drying are received. The effect of duration of drying regimes on the temperature of phase transition in wood is investigated