Математичне моделювання впливу зовнішнього середовища на напружено-деформівний стан деревини у процесі сушіння

2011;
: ст. 72 – 81
Автори: 
Крошний І., Соколовський Я.

Національний лісотехнічний університет України

Наведено закономірності розвитку напружено-деформівного стану капілярно-пористих матеріалів зі змінними тепломеханічними властивостями у процесі сушіння залежно від характеристик зовнішнього середовища. На основі числового експерименту досліджено вплив параметрів агента сушіння на динаміку розвитку напружень у деревині.

1. Уголев Б.Н. Деформативность древесины и напряжения при сушке. – М.: Лесная промышленность, 1971. – 174 с. 2. Соколовський Я.І. Технологічні напруження і деформації деревини у процесі сушіння // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.3. – С. 168–176. 3. Соколовський Я.И., Поберейко Б.П. Расчет нестационарных напряжений в древесине при воздействии влаги // Лесной журнал: Изв. ВУЗов России. – 2000. – № 1. – С. 99– 105. 4. Соколовський Я.І., Дендюк М.В. Математичне моделювання двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 7. – С. 17–26. 5. Соколовський Я.І. Моделювання деформаційнорелаксаційних процесів у висушуваній деревині методом скінченних елементів / Я.І. Соколовський, А.В. Бакалець // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 565. – С. 51–57. 6. Соколовський Я.І. Моделювання та оптимізація технологічних режимів сушіння деревини / Я.І. Соколовський, А.В. Бакалець // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 629. С. 105–111. 7. Svensson S. Hygro-Mechanical Model For Wood Drying. From material model fo applicable tool // 67h International IUFRO Wood Drying Conference. – 2000. – P. 187–193. 8. Серговский П.С., Уголев Б.Н., Скуратов Н.В. Об оптимизации режымов сушки пиломатериалов на основе анализа внутренных напряжений // Научные труды МЛТИ. – М., 1980. – Вып. 124. 9. Соколовський Я.І. Взаємозв’язок деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів у капілярно-пористих тілах // Доповіді НАН України, сер. Механіка. – 1998. – № 9. – С. 76–80. 10. Соколовський Я.И. Взаимосвязь деформативно-релаксационных и тепломасообменных процесов при сушке капілярно-пористых тел //Прикладная механика. – 1988. – 34 № 9. – С. 100– 107. 11. Кравчук А.С., Майборода В.П., Урижумцев Ю.С. Механика полимерных и композитных материалов. – М., 1985. – 319 с. 12. Шубин Г.С. Сушка и тепловая обработка древесины. – М.: Лесная промышленость, 1990. – 236 с. 13. Лыков А.В. Теория сушки. – М., Энергия, 1968. – 472 с. 14. Биллей П.В. Сушка древесины твердых лиственных пород. – М.: Экология, 1992. – 322 с. 15. Загоруйко В.А. Соколовская А.В. Теория единого потенциала массопереноса // ДАН СССР. – 1986. – 28, № 1. – С. 154–158. 16. Загоруйко В.А., Кривошеев Ю.И., Слынько А.Г. Определение влагосодержания гигроскопических грузов для их сохранной перевозки. – М.: Трансибир, 1988. – 496 с. 17. Соколовський Я.І., Андрашек Й.В. Методика та результати експериментальних досліджень реологічної поведінки деревини // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.13. – С. 15–26.