продуктивність різання

Дослідження силових параметрів технологічного процесу різання хлібобулочних виробів

Мета. Дослідити вплив силових параметрів процесу різання хлібобулочних виробів  на продуктивність різання та потужність обладнання Поставлену проблему можна вирішити за допомогою експериментального дослідження залежності питомого зусилля різання від швидкості різання, часу витримки, швидкості подачі матеріалу. Актуальність роботи полягає в оптимізації енергетичних затрат та збільшенні терміну довговічності обладнання.