Дослідження силових параметрів технологічного процесу різання хлібобулочних виробів

2021;
: cc. 34 - 42
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Мета. Дослідити вплив силових параметрів процесу різання хлібобулочних виробів  на продуктивність різання та потужність обладнання Поставлену проблему можна вирішити за допомогою експериментального дослідження залежності питомого зусилля різання від швидкості різання, часу витримки, швидкості подачі матеріалу. Актуальність роботи полягає в оптимізації енергетичних затрат та збільшенні терміну довговічності обладнання. Методика полягає в тому, що аналіз силових параметрів процесу різання проводили на підставі експериментальних досліджень, на основі яких була побудована математична модель процесу різання методом повного факторного експерименту. Результати. Побудовано математичну модель технологічного процесу різання за допомогою повного факторного експерименту та проаналізовано вплив силових параметрів на продуктивність різання та потужність обладнання. Наукова новизна. Підтверджено вплив силових параметрів на продуктивність і якість технологічного процесу різання хлібобулочних виробів. Удосконалено математичну модель процесу різання хлібобулочних виробів Практична значущість. Дослідження впливу силових параметрів на питоме зусилля різання дозволило оптимізувати процес, зменшити енергозатрати та забезпечити максимальну продуктивність технологічного процесу різання. Отримані результати можуть бути використані при проектуванні нового обладнання.

  1. Гуць, В. С. Раціональні режими різання харчових продуктів / В. С. Гуць, О. О. Губеня // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності : матеріали II Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 11 вересня 2013 р.–К. :НУХТ, 2013. – С. 36-38. DOI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21243.
  2. Viktor Goots, Oleksii Gubenia, Bogdan Lukianenko (2013), Modeling of cutting of multilayer materials, Journal o f Food and Packaging Science, Technique and Technologies, No2, Pp. 294295.3. DOI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21113
  3. V. Guts, O. Gubenia, S. Stefanov, W. Hadjiiski (2010), Modelling of food product cutting, 10th International conference “Research and development in mechanical industry - 2010”, Donji Milanovac, Serbia, 10-16 September 2010. Vol. 2. Pp. 1100-1105. DOI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21118
  4. А.Р. Завербний, Ю. В. Кодра Визначення конструкційних параметрів машин для різання хлібобулочних виробів. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні . - 2018. - № 891. - С. 3-7.DOI:    http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPO_2018_891_3.
  5. Погребняк А.В. Дослідження процесу гідроструминноїводополімерної  обробки харчових продуктів різанням // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини табіотехнологій імені    С.З.    Гжицького.    Серія:    Харчові    технології.    2017.    Т.    19.    No    75.    С.    134–139.    DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuftech_2017_19_75_29
  6. Иминов Р.В., Антуфьев В.Т, Громцев С.А. Экспериментальные исследования нарезки хлебобулочных изделий в роторной  вибрационной машине. «Известия СПбГУНиПТ» №4, 2008.http://processes.open-mechanics.com/articles/484.pdf