програмна система

Implementation of The Weather Station Software on A Microprocessor Platform Using .NET Technology

The article presents an implementation of the weather station software on a microprocessor platform using .NET technology. The system consists of a hardware module that collects weather data, a microprocessor platform that processes data, and a software application that visualizes and stores data. The software system is designed using the .NET platform, which provides an environment for software de- velopment. The system uses a web interface that allows users to access the weather from anywhere with a web browser.

Client-Server Library Index Automation System

The goal of the work is to develop a client-server software system for library index automation, which consists of the user interface, presented as a web page, back-end server layer, and database. The problem of developing a library index automation system has been considered. The developed structure of the library index automation system has been presented. The structure of the library index automation system database has been proposed. The features of designing the user interface of the library index automation system have been considered.

Software System for Monitoring the Situation in the Settlement

The goal of the work is to develop the software system of monitoring of a situation in the settlement. It consists of the user interface which is presented as a mobile application and the server. This paper describes the process of developing a client-server software system in stages using the latest technologies which will be relevant and easy to maintain in the future.

Програмна система для пошуку медикаментів у режимі онлайн

У роботі наведено програмну систему для пошуку медикаментів у режимі онлайн, яка включає в себе інтерфейс користувача та сервер, який поділяється на три сервіси. Також, здійснено тестування даної системи на швидкодію та продуктивність системи.

Принципи побудови програмної системи формування агрегованих даних

Розглянуто принципи побудови програмної системи формування агрегованих даних, а також основні принципи побудови програмних систем формування агрегованих даних. Проведено їхній порівняльний аналіз, запропоновано альтернативний принцип побудови програмної системи. За цим принципом побудови можна усунути проблеми швидкої та надійної обробки даних, масштабування, автоматизації роботи складових програмної системи, якості та безпеки даних.

Програмні системи на базі онтологічних моделей задач

Розглянуто застосування онтологічних моделей задач для побудови програмних систем, здатних адаптуватися до зміни стану предметної області. Розроблено матема- тичну формалізацію подання та опрацювання знань у системі, архітектуру та принципи функціонування програмної системи на базі онтологічних моделей. Розглянуто методи використання онтологічних моделей для розв’язання практичних задач. Проаналізовано переваги застосування онтологічних моделей порівняно з традиційним підходом до побудови програмних систем та розроблено формули для оцінювання їх переваг.

Концепція автоматизації процесу контролю технологічного стану промислових трубопровідних систем, посудин і резервуарів

The problem of construction of software maintenance and corrosion monitoring of pipeline systems, and provides automation and flow diagram of interaction modules. Using the developed software is indicated mode of technological schemes. The means to identify and diagnose equipment resource including corrosion.