Програмна система для пошуку медикаментів у режимі онлайн

2021;
: сс. 29 - 37
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин
2
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра електронних обчислювальних машин

У роботі наведено програмну систему для пошуку медикаментів у режимі онлайн, яка включає в себе інтерфейс користувача та сервер, який поділяється на три сервіси. Також, здійснено тестування даної системи на швидкодію та продуктивність системи.

В даній системі описана програмна складова розробки, а саме що таке програмна система, які технології були використані тощо. Програмна система – це група інтегрованих програмних засобів, які підтримують певний процес споживача і спільно використовують базу даних. В даній системі наведено методику роботи трьох сервісів: головного сервісу, додаткового сервісу та сервісу постачальника. Також наведені режими їхньої роботи, їхні можливості та конкретно, що вони в себе включають та являють. Наданий опис всіх технологій, які використовувались під час розробки даної системи, зі всіма перевагами та недоліками використання тих чи інших технологій та системи в загальному. На основі цієї методики реалізована програмна система для пошуку медикаментів у режимі онлайн. Запропоновані різні можливості для пошуку медикаментів, за допомогою пошуку, та за допомогою розташування аптек на Google map. Також в даній системі запропонований досить простий інтерфейс для користувача.

Було надано опис середовища розробки та певні його функції. Наведено, що таке REST API, там чому саме воно використовувалось під час розробки даної системи. Також, наведено, як запускається програма, а саме порядок дій, з їхнім описом, який пояснює як саме потрібно запустити програму, та які додаткові плагіни потрібно встановити.

В даній статті наведено алгоритми роботи програмної системи для пошуку медикаментів у режимі онлайн, наведені та описані основні функції системи, додано скріншоти основних модулів серверної частини програми, а також скріншоти баз даних. Наведено таблицю тестування, в якій проаналізована швидкодія та продуктивність даної системи.

 1. Informatics: book of V. V. Trofimova. — M.: Publishing house Yurayt ID Yurayt, 2011 .-- 911 p. Access- mode: https://avidreaders.ru/book/informatika-v-2-t-tom-1.html. (Accessed: 18 November 2021).
 2. Sawsan,   A.   H.   (2020).      What   is   Client-Server   System,   New   Jersey:      Wiley,   5   p.   DOI: 10.5281/zenodo.3673071.
 3. Young A., Meck B., Cantelon M., Node.js in Action / Young A., Meck B., Cantelon M. Manning, 2018. 432 p. Access mode - https://livebook.manning.com/book/node-js-in-action-second-edition/chapt.... (Accessed: 18 November 2021).
 4. SQL. tproger. [Electronic resource]. − Access mode: https://tproger.ru/translations/sql-recap/. (Accessed: 16 November 2021).
 5. Site  of JavaScript.  – Access mode https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript.  (Accessed: 16 November 2021)
 6. Official site of MySQL. – Access mode https://mySql.com/. (Accessed: 16 November 2021).
 7. HTML. Wikipedia. Free encyclopedia. [Electronic resource]. - Access mode: https://htmlbook.ru/html. (Accessed: 16 November 2021).
 8. Node js, Express.js. – Access mode https://metatnit.com/. (Accessed: 16 November 2021)
 9. The official website of Node.JS. Access mode https://nodejs.org/en/. (Accessed: 16 November 2021)/
 10. REST API. [Electronic resource]. – Access mode: https://sebweo.com/rozuminnya-osnov-roboti-api-i-rest- api-korotkij-vstup/. (Accessed: 16 November 2021).
 11. Google Maps API. [Electronic resource]. – Access mode: https://developers.google.com/maps. (Accessed: 16 November 2021).
 12. Node Js. [Electronic resource].- Access mode: https://nodejs.org/uk. (Accessed: 16 November 2021).