програмні моделі спеціалізованих процесорів

Дослідження характеристик засобів генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів у самоконфігуровній комп’ютерній системі

Проаналізовано особливості засобів генерування програмних моделей обчислюваль- них пристроїв, порівняно характеристики цих засобів та запропоновано рекомендації щодо застосування цих засобів під час побудови самоконфігуровної комп’ютерної системи.

An overview and analysis of the features of the IP Cores generation facilities and a comparison of the characteristics of these facilities are presented in the paper. Recommendations in regard of their use in self-configurable computer system design are proposed.