промотор

1,3-butadiene and methacrylonitrile obtaining using oxidative conversion of C4 olefins over Fe-Te-Mo-Ox catalyst promoted with BaCl2

The effect of BaCl2 promotor on the catalytic properties of Fe-Te-Mo-Ox catalyst of joint oxidative dehydration and oxidative amonolysis of C4 olefins has been examined. The optimal composition of promoted catalyst has been established taking into consideration methacrylonitrile and butadiene yields. The process kinetics has been investigated

Вплив солей барію на фізико-хімічні та каталітичні властивості Fе-Te-Мо-Ох каталізатора реакції окиснювального амонолізу ізобутилового спирту

Досліджено вплив солей барію (нітрат, сульфат, хлорид) на фізико-хімічні і каталітичні властивості Fe:Te:Мо (1:0,85:1) оксидного каталізатора реакції окиснювального амонолізу ізобутилового спирту (ІБС) в метакрилонітрил (МАН). Встановлено, що кращим за виходом МАН є каталізатор (Кт), промотований ВаСІ2 (Ва/Мо = 0,1). Показано, що промотори збільшують питому поверхню (Sп) Кт та впливають на його поверхневу кислотність, що покращує ефективність каталізатора в реакції окиснювального амонолізу ІБС в МАН.