Вплив солей барію на фізико-хімічні та каталітичні властивості Fе-Te-Мо-Ох каталізатора реакції окиснювального амонолізу ізобутилового спирту

Authors: 

Vyacheslav Zhyznevskiy, Volodymyr Gumenetskiy, Olena Matskiv and Olena Shyshchak

Досліджено вплив солей барію (нітрат, сульфат, хлорид) на фізико-хімічні і каталітичні властивості Fe:Te:Мо (1:0,85:1) оксидного каталізатора реакції окиснювального амонолізу ізобутилового спирту (ІБС) в метакрилонітрил (МАН). Встановлено, що кращим за виходом МАН є каталізатор (Кт), промотований ВаСІ2 (Ва/Мо = 0,1). Показано, що промотори збільшують питому поверхню (Sп) Кт та впливають на його поверхневу кислотність, що покращує ефективність каталізатора в реакції окиснювального амонолізу ІБС в МАН.

[1] Zhyznevsky V.: Doctoral thesis. Moscow Chemical-Technological Institute, Moskwa 1982.
[2] Zhyznevsky V., Roksana M., Kozharsky V and Kucher R.: Dop. Nats.Akad.Nauk URSR B, 1991, 3, 118.
[3] Zhyznevsky V., Gumenetskiy V., Bazhan L. and Maikova S.: Praci Nauk. Tovarystva im. Shevchenka, 2003, Х, 103.
[4] Zhyznevsky V., Gumenetskiy V., Bazhan L. and Maikova S.:  Zh. Phys. Khimii, 2001, 75, 1782.
[5] McClennon A. and Harnsberger H.: J. Coll. Interf. Sci., 1967, 23, 577.
[6] Chernykh S. (Ed.): Novye Processy Organicheskogo Sinteza. Khimiya, Moskwa 1989.
[7] Ai M.: Shokubai Catalyst, 1976, 18, 17.
[8] Ai M.: J. Catalysis, 1978, 52, 16.
[9] Kostynyk A. and Nikolenko M.: Chem. & Chem. Techn., 2011, 5, 89.