промислові стоки

Дослідження сорбції йонів молібдену сорбентом з промислових відпадків

Описано результати дослідження залежності сорбції молібдену(VI) від складу спільно висаджених гідроксидів (СОГ) заліза і марганцю, значення рН розчинів і сольового фону. Для отримання гідроксидів використовувалися промислові відпадки – залізний купорос FeSO4•7H2O (відпадки виробництва пігментного діоксиду титану) і марганцевий купорос MnSO4•5H2O, отриманий з відпадків виробництва гідрохінону.

Удосконалення методики диференційованого визначення коефіцієнта витіснення пластової води промисловими стоками

Мета. Сьогодні відсутня аргументована методика диференційованого визначення коефіцієнта витіснення пластової води залежно від фільтраційних властивостей порід-колекторів, що є істотним недоліком.