проникність

PRODUCTION OF PETROLEUM BITUMEN BY OXIDATION OF TAR FROM A MIXTURE OF EASTERN UKRAINIAN OILS

The study results of the process obtaining of petroleum bitumen with improved quality indicators are described. The method of mixing the tar of paraffinic oils with the residue and the distillation of Orkhiv oil with subsequent oxidation of this mixture was used. To conduct the research, tar extracted from Western Ukrainian paraffinic oils was used. The influence of temperature, oxidation duration and air consumption on the operational properties of oxidized petroleum bitumens were determined.

Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 3. модифікування гудрону формальдегідом

Вивчена хімічна модифікація гудрону формальдегіду у вигляді 37% водного розчину в присутності каталізаторів. Як каталізатори використані хлорна та сульфатна кислоти, гідроксид натрію та «кислі» гудрони. Досліджено вплив природи та кількості каталізатора, температури та тривалості процесу й співвідношення компонентів суміші на температуру розм’якшення, пенетрацію, температуру крихкості та зчеплення з поверхнею щебню. Структура модифікованого гудрону підтверджена ІЧ-спектроскопічними дослідженнями. Встановлено структурно-груповий склад модифікованих гудронів.

INVESTIGATION OF MIGRATION OF HEAVY METALS IN THE SOIL ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE OF COPPER SULFATE

The problem of permanent and prolonged pollution of soils by various kinds of pollutants, in particular heavy metals, was analyzed. Experimental investigations of penetration of copper sulfate into a vertical soil profile have been carried out. The adsorption capacity of the sandy environment of copper sulfate
was experimentally determined.

Використання відкритих операційних систем для тестування на проникнення в навчальних цілях

Наведено інформацію про методологію тестів на проникнення, його методів і способів реалізації. Проаналізовано сучасні безкоштовні та з відкритим вихідним кодом програми. Розглянуто приклад тестування на проникнення в академічній сфері в навчальних цілях на базі Kali Linux і Metasploitable 2 Linux. Ці перевірки і методи показують проактивні методи захисту та повинні допомогти поліпшити безпеку комп'ютерних систем і корпоративних мереж.

Дослідження процесу адсорбції ( )2 3ca no ґрунтовим середовищем

The problem of penetration of nitrogen fertilizers in the soil is analyzed. The influence of adsorption process on the rate of transfer of fertilizers in the vertical profile of the soil is determined. Experimental researches of adsorption properties of soil environment on the base of absorption of calcium nitrate by soil are done. Проаналізовано проблему проникнення азотних добрив вглиб ґрунту. Визначено вплив процесу адсорбції на швидкість перенесення добрив по вертикальному профілю ґрунту.

Pollution of soil environment with mineral fertilizers and ways of their migration deep into the soil

One of the major problems of pollution of soil environment, namely by components of mineral fertilizers due to their massive and continuous use in agriculture was analysed in the article. Possible ways of penetration of not absorbed mineral fertilizers deep into the soil as the main reason for getting fertilizers in the lower layers of the soil environment were investigated. A comparison of the impact of soil and climatic conditions on the rate of penetration of fertilizers deep into the soil was done.

Hydrogels Penetration and Sorption Properties in the Substances Release Controlled Processes

The crosslinked copolymers of 2-hydroxyethylmethacrylate with polyvinylpyrrolidone as granules and membranes have been synthesized and their penetration and sorption-desorption properties have been investigated. The model of mass-transfer from the solid soluble surface through the hydrogel shell has been suggested. The developed materials are able to create encapsulated and granular polymer forms of drugs prolonged release.

Bitumen Production via Tar Oxidation in the Presence of Petroleum Resin with Fluorine-Containing Groups

The tar oxidation process has been studied at 523 K, air flow rate of 2.0; 2.5 and 5.0 h-1 and process time of 6, 9 and 12 h in the presence of 2.5; 5.0 and 7.5 mas % (to calculate for the raw material)of petroleum resin with fluorine atoms. The tar is the residue of black oil vacuum distillation obtained from the oils of Western-Ukrainian fields. The effect of process conditions on the characteristics of obtained bitumen has been determined. The structural-group composition of blown bitumen has been examined.

Особливості одержання та властивості кополімерів полівінілпіролідону з гідрофобними вінільними мономерами

Досліджено полімеризацію гідрофобних вінільних мономерів у водних розчинах полівнілпіролідону під дією ультразвуку. Вивчено вплив ультразвуку на деструкцію водорозчинних полімерних матриць та запропоновано механізм реакції одержання блок- та прищеплених кополімерів вінільних мономерів з полівінілпіролідоном. Синтезовано кополімери у вигляді плівок та досліджено їхні основні властивості, зокрема фізико-механічні та сорбційно-дифузійні.