protection of land

Сучасні проблеми здійснення моніторингу ґрунтового покриву України

Проаналізовано сучасні проблеми здійснення моніторингу грунтового покриву в Україні, а також намічені конкретні заходи щодо його удосконалення з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.