протипухлинна активність

ТРИАЗЕНИ НА ОСНОВІ 4-ІМІДАЗОЛ ЗАМІЩЕНОГО АНТРАХІНОНУ ЯК ІМОВІРНІ ІНГІБІТОРИ БІЛКІВ

Стаття авторів Шупенюк В.І., Тарас Т.М., Сабадах О.П., Болібрух Л.Д., Журахівська Л.Р. “Триазени на основі 4-імідазол заміщеного антрахінону як імовірні інгібітори білків” присвячена дослідженню структури триазенів на основі 4-імідазол заміщеного 9,10-антрахінону в залежності від розрахунку їх імовірного впливу на білки із застосуванням програми DIGEP-Pred. В статті автори висвітлюють проблеми, що виникають під час синтезу триазенових похідних на основі 1-aміно-4-(1H-iмідазол-1-іл)-9,10-діоксо-9,10-дигідроантрацен-2-сульфонової кислоти.

Прогнозування In Silico біологічної активності перефункціоналізованих похідних аміно-9,10-антрацендіонів

Здійснено комп'ютерний прогноз біологічної активності нових похідних 9,10-антрацендіону – 1,2,3-триазолів, дитіокарбаматів, гідразонів, із застосуванням програм PASS Online, Cell Line Cytotoxicity Predictor та Antiviral Compound Prediction. Показано, що для переважної більшості сполук спрогнозована протипухлинна активність, яка в деяких випадках доповнюється антивірусною.

Прогнозування біологічної дії екзофункціональних піридопіримідинів та їх анельованих аналогів

Реалізовано комп’ютерний прогноз біологічної активності екзофункціональних
піридопіримідинів та їх гетероанельованих аналогів із застосуванням програми PASS
Online. Проведено комп’ютерну (in silico) оцінку афінності такого типу систем при
використанні молекулярного докінгу, яка була порівняна із відповідними значеннями
аденозин-5’-трифосфату та відомого протипухлинного агенту – 3-метил-1,6-дифеніл-8-
(тіофен-2-іл)піридо[2,3-d][1,2,4]триазоло[4,3-а]піримідин-5(1Н)-ону. Встановлено, що для