приріст сейсмічної бальності

Програмне забезпечення телеметричної системи збору і обробки мікросейсмічних даних у режимі on-line

У роботі представлено результати тестування програмного забезпечення телеметричної мікросейсмічної системи для визначення приросту сейсмічної бальності у пунктах спостережень в режимі on-line. Дане програмне забезпечення працює із станціями виробництва Інституту Геофізики НАН України. В якості датчиків використано модифіковані сейсмографи ВЕГІК і СМ-3. Дані передаютьсяо протоколу TCP/IP через WiFi пристрої.