природні сорбенти

Перспективи очищення водних середовищ від полютантів активованими ультразвуком бентонітами

У роботі проаналізовані перспективи застосування природних сорбентів у природоохоронних технологіях. Об’єктом дослідження була глиниста порода з лівого берега верхів’я річки Південний Буг (околиці м. Хмельницький). Збагачення породи монтморилонітом проводили центрифугуванням суспензії глини з отриманням фракції ≤ 5 мкм. Мінеральний склад збагаченої глини встановлювали за даними Х-променевого дифрактометричного та комплексного термічного аналізів. Хімічну активацію збагаченої глини проводили 5 % водним розчином NaCl, фізичну активацію – дією ультразвуку.

FEATURES OF ADSORPTION PROCESSES FOR WASTEWATER TREATMENT FROM ZINC IONS

The results of adsorption properties of complex natural sorbents in relation to the neutralization of zinc ions from wastewater are presented. The adsorption isotherm of Zn2+ ions on complex sorbents (clinoptilolite-shungite) (1:1) according to Langmuir and Freundlich models is constructed, the type of adsorption isotherms according to S. Brunauer classification is established.  The value of the maximum sorption capacity of Gmax complex sorbents for Zn2+ ions is calculated.

IMPROVEMENT OF ADSORPTION PROCESSES OF WASTEWATER TREATMENT FROM NICKEL IONS

The sorption properties of natural and complex sorbents for neutralization of Ni2+ ions from the water environment were studied. The isotherm of the adsorption of Ni2+ ions on complex sorbents (activated bentonite to shungite is 1:1) according to the Langmuir and Freundlich’s models was drawn; the type of adsorption isotherms according to the S. Brunauer's classification was established. The values of the maximum sorption capacity of  Гmax sorbents relative to Ni2+ ions were calculated.

Удосконалення адсорбційно-йонообмінних процесів очищення стічних та шахтних вод

Досліджено підвищення рівня екологічної безпеки гідросфери в результаті удосконалення адсорбційних процесів очищення стічних та шахтних вод від забруднень із застосуванням природних сорбентів та процесів знесолювання електродіалізом. Встановлені оптимальні параметри удосконалення процесів сорбції забруднень природними сорбентами. Механізм дифузії досліджений методом «кінетичної пам‘яті». Визначені ефективні коефіцієнти внутрішньої дифузії в процесі сорбції забруднень природними сорбентами.

Life and Scientific Priorities of Professor Myroslav Malovanyy

This article describes the life and scientific priorities of professor Myroslav Malovanyy. It also provides details and results of a joint research with his students of a liquid media treatment from different types of pollution. The main research and its results are illustrated, as well as environmental technologies that were developed by using the archived results.

Integrated adsorption and ultrasonic technology for water treatment processes

The aim of this work is to study the process of water purification from mechanical and chemical pollution and pathogenic microflora by adsorption and ultrasonic methods. Proposed technology reduces bacterial contamination and purifies water from organic pollutants, improving its quality.