природний газ

Analysis and choice of optimal conditions for the burning of natural gas with heated air in the reactor of carbon black obtaining

The mixing and burning of natural gas with heated air in the reactor of carbon black obtaining have been analyzed. Commercial test results for the device of partially premixed components with single-flow burner have been considered. Construction peculiarities and operational conditions of single- and multi-flow burners have been examined.

Дослідження технологічних аспектів екологічно безпечних процесів відновлення вітчизняних фосфоритів

В статті розглянуто теоретичні та технологічні основи екологічно безпечних процесів відновлення вітчизняних фосфоритів природним газом у присутності сульфату натрію. Встановлено, що заміна содових флюсуючих добавок на сульфат натрію призводить до зниження температури відновлювального процесу з 1323 до 1223 K, при якій утворюється цінні продукти – сульфіди фосфору і, в першу чергу, P4S10, що дає можливість знизити енергоємність виробництва.