природний газ

EVALUATION OF THERMAL RESISTANCE OF EXTERNAL PROTECTION DURING THERMAL RENOVATION OF THE BUILDING

Currently, the problem of energy-saving construction remains extremely relevant. The application of thermorenovation measures for existing public and residential buildings is one of the ways to solve the problem of rational use of fuel and energy resources. In this article, one of the thermorenovation measures is considered, in particular, the installation of additional external insulation to insulate external walls on the example of a general secondary education institution.

ANALYSIS OF CALORIMETRIC METHOD OF MEASUREMENT OF NATURAL GAS CALORIFIC VALUE

The article considers the current methods of measuring the calorific value of natural gas which are valid in the upto-date gasometry. The procedure for measuring the gross and net volume-basis specific calorific value of natural gas by the calorimetric method is analyzed. It is shown that to increase the accuracy and validity of measurement results, the experiment to determine the values of gross and net volume-basis specific calorific should be performed for at least 5 samples of the investigated gas.

Приготування титану-магнітних концентратів для виробництва заліза, модификацій диоксиду титану і титану

Вивчено умови відновлення концентратів титану-магнетиту (основні компоненти Fe 52–54 % та TiO2 5–7 %) природним газом для одержання порошку заліза та титанової фракції. З використанням теорії гранулювання в барабанному апараті та додаванням 25 % соди отримані гранули з оптимальним діаметром, вологістю, міцністю та пористістю. Встановлено, що в діапазоні температур 1143-1198 К відбуваються реакції відновлення, якщо суміш водню та монооксиду вуглецю додається до природного газу у кількості 15 об %.

EVALUATION OF NATURAL GAS QUALITY BY ITS CALORIFIC VALUE

The article develops and analyzes a method of the comprehensive evaluation of the quality of natural gas as an energy source. The method is based on establishing the calorific value of natural gas as a determinative index of its quality, taking into account all gas properties: both those that positively affect the gas calorific value and its energy content, and those that adversely affect.

Оцінка заходів економії природного газу в державних навчальних закладах

В статті проаналізовано відомості витрати газу за періоди опалювання та підтверджено, що для фактичних температур зовнішнього повітря  спостерігається зменшення витрати газу. Були визначені необхідні теплові навантаження і витрати газу для забезпечення необхідної температури внутрішнього повітря  в приміщеннях навчальних корпусів при запропонованому режимі економії газу за рахунок пониження  температури повітря в приміщеннях, так званий, економний режим роботи котельні. Визначено теоретичну економію газу від пониження температурного режиму.

Mathematical modeling of the heating process in a vortex tube at the gas distribution stations

In all sectors of the national economy of Ukraine, issues of energy efficiency and saving of fuel and energy resources are important.  Legislative changes in the branches and scientific developments of scientists allow reducing the energy dependence of Ukraine on imported fuels.  One of the energy-saving measures for the transportation of natural gas is the use of a vortex tube for heating natural gas at gas distribution stations.  Natural gas is heated before the process of reducing it in the gas pressure regulator to prevent the formation of crystalline hydrates within the gas pressure re

Дослідження точності витратомірів змінного перепаду тиску за наявності пульсацій потоку

Досліджено вплив пульсацій потоку на точність вимірювання витрати й об’єму природного газу за допомогою витратомірів змінного перепаду тиску. Подано результати експери­ментальних досліджень динамічних характеристик імпульсної трубки з вимірювальним перетворювачем тиску (ВПТ) із застосуванням високочастотного аналого-цифрового перетворювача сигналу тиску в камері ВПТ. Побудовано математичну модель імпульсної трубки з ВПТ, яка забезпечує дослідження їхніх динамічних характеристик з високою точністю.

Вимірювання шорсткості внутрішньої поверхні вимірювального трубопроводу в реальному часі для стандартних діафрагм

Визначені методи вимірювання шорсткості внутрішньої поверхні вимірювального трубопроводу для прямолінійних ділянок вимірювального трубопроводу, які проектуються, і для прямолінійних ділянок, які знаходяться в експлуатації. Отримано нові рівняння для визначення коефіцієнта гідравлічного опору тертя природного газу об внутрішню поверхню вимірювального трубопроводу, середнього значення тиску природного газу на довжині вимірювального трубопроводу та еквівалентної шорсткості в реальному часі.

Спрощений метод розрахунку коефіцієнта Джоуля–Томсона під час вимірювання витрати природного газу

Подано аналіз існуючих методів розрахунку коефіцієнта Джоуля–Томсона, за результатами якого встановлено необхідність розроблення методу розрахунку на основі спрощеного набору параметрів складу газу. Представлено новий метод для розрахунку коефіцієнта Джоуля–Томсона у діапазоні абсолютного тиску газу від 0,1 МПа до 15 МПа та температури від 250 К до 350 К. Основне рівняння методу побудоване на основі принципу відповідних станів і описує залежність коефіцієнта Джоуля–Томсона від приведених температури та густини.

Моделювання динамічних процесів руху газу в колекторних системах

Застосовуючи CFD-моделювання, автори змоделювали довжину заглушки у місцевому опорі типу заглушений трійник, який змінює напрямок потоку, за допомогою рівнянь гідродинаміки. Під час моделювання вимірювали швидкість середовища у нитці колекторної системи, у якої вхідним місцевим опором заглушено трійник, який змінює напрямок потоку. Для визначення цієї швидкості та зменшення її спотворюваності здійснювалося моделювання колекторної системи за різних довжин заглушки.