пиловугільне паливо

Встановлення оптимальних умов процесу оксидаційного знесірчення вугілля з метою одержання сировини для виробництва пиловугільного палива

Вивчено вплив складу оксиданту на процес оксидаційного знесірчення кам’яного вугілля низького ступеня метаморфізму, що здійснювався з метою одержання сировини для виробництва пиловугільного палива. На основі сукупності всіх результатів експериментальних досліджень по вивченні вищезгаданого процесу розроблено експериментально-статистичну модель, яка дала можливість встановити оптимальні умови досліджуваного процесу.

Вплив відносної витрати оксиданту на процес одержання сировини для виробництва пиловугільного палива з високосульфуристого низькометаморфізованого вугілля

Досліджено влив відносної витрати оксиданту на ступені вилучення сірки та глибину перетворення органічної маси вугілля, від яких залежать, відповідно, вміст сірки, з одного боку, та зольність і вихід летких знесірчуваного вугілля, з іншого. Знайдено оптимальні значення відносної витрати оксиданту, за яких рекомендується здійснювати процес оксидаційного знесірчування з метою одержання сировини для виробництва пиловугільного палива