реакційноздатні кополімери

СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ НАНОЧАСТИНОК ДІОКСИДУ СИЛІЦІЮ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІМЕPНОЮ ОБОЛОНКОЮ

Методом полімеризаційного наповнення синтезовано структуровані нанокомпозитні гідрогелі на основі поліакриламіду та  модифікованих реакційноздатними полімерами мінеральних наночастинок (НЧ) гідроксиапатиту (ГАП), ZnO, ТіО2. Показано, що фізико-механічні характеристики отриманих нанокомпозитів значною мірою визначаються природою модифікатора мінеральних НЧ.

НАНОКОМПОЗИТНІ ГІДРОГЕЛІ, НАПОВНЕНІ МІНЕРАЛЬНИМИ НАНОЧАСТИНКАМИ

Методом полімеризаційного наповнення синтезовано структуровані нанокомпозитні гідрогелі на основі поліакриламіду та  модифікованих реакційноздатними полімерами мінеральних наночастинок (НЧ) гідроксиапатиту (ГАП), ZnO, ТіО2. Показано, що фізико-механічні характеристики отриманих нанокомпозитів значною мірою визначаються природою модифікатора мінеральних НЧ.

Формування тонких шарів реакційноздатних кополімерів на планарних поверхнях

The processes of receiving and the properties of thin polymer pellicles of network structure on the basis of reactionary copolymers were researched. It was shown that the cross linked network structures are formed as a result of the reactions of peroxide groups presented in polymer structure as well as due to the interactions of anhydride groups with bifunctional alcohols. The optimal conditions and component correlation for the formation of network three-dimensional structures with high linking level were determined.

Polymer nanocomposite films embedded carbon nanotubes

The conductive nanocomposite films on the basis of reactionary copolymers with embedded carbon nanotubes were received. The percolation threshold of obtained nanocomposites was determined and it was shown that its value depends on the size of specific surface of nanotubes, composition and conditions of composite obtaining. Одержано струмопровідні нанокомпозитні плівки на основі реакційноздатних кополімерів з вбудованими вуглецевими нанотрубками.

Нанокомпозитні плівки з комбінованим наповненням вуглецевими нанотрубками та нанокристалами CuS

Одержано тонкі струмопровідні нанокомпозитні плівки на основі реакційно-
здатних кополімерів з комбінованим наповненням вуглецевими нанотрубками та
синтезованими in situ нанокристалами CuS. Досліджено струмопровідні та оптичні
властивості одержаних нанокомпозитів. Оптичні спектри нанокомпозитних плівок у
видимій та близькій ультрафіолетовій області підтверджують формування нано-
кристалів CuS в полімерній матриці. Результати свідчать, що у випадку наповнювачів з
однаковим типом провідності (p-провідність) спостерігається їх синергетичний вплив