рентгенівська порошкова дифракція

Каталітична оксидація циклогекс-2-енола на цеолітподібному матеріалі порошкового заліза: гх/мс, полярографічний та порошковий рентгенодифракційний аналіз

Досліджено полімерні комплекси фосфатів пористого заліза  (NH4)4Fe3II(OH)2F2[H3(PO4)4] (1), (C3H12N2) FeII6(H2O)4[B4P8O23(OH)8] (2), and {[FeII(H2PO4)2-(μ4,4'-bipy)(H2O)]·H2O·(4,4'-bipy)} (3) для окиснення циклогекс-2-енолу.

Кристалічна структура тернарної сполуки erre0,25ge2

Зразок вихідного складу Er30,8Re7,7Ge61,5 синтезовано методом електродугової плавки та досліджено рентгенівським дифракційним методом порошку. Знайдено новий тернарний германід ErRe0,25Ge2, кристалічна структура якого належить до типу CeNiSi2 (символ Пірсона oS16, просторова група Cmcm, a = 4,0997(4), b = 15,7348(18), c = 3,9921(5) Å, RB = 0,0355, уточнений склад ErRe0,23(2)Ge2, литий сплав; a = 4,1117(3), b = 15,6846(15), c = 4,0184(3) Å, RB = 0,0420, уточнений склад ErRe0,28(2)Ge2, зразок, відпалений при 800°С).