репродуктивне здоров’я

Управлінські підходи до забезпечення репродуктивного здоров’я населення на основі прав людини: соціологічний вимір

На основі аналізу результатів соціологічного опитування працівників та пацієнтів закладів охорони репродуктивного здоров’я доведено, що органи державного управління зобов’язані на засадах прав людини забезпечити надання комплексних послуг у галузі репродуктивного здоров’я, що мають бути доступні для всіх категорій населення. Послідовно проведено думку про необхідність забезпечення та охорони репродуктивних прав населення, що актуалізує проблеми здійснення конструктивної державної політики в галузі репродуктивного здоров’я.

The Problems Of Students’ Reproductive Health In The Context Of Gender Socialization

The article deals with the problems of reproductive health of young people in the context of gender socialization. The purpose of the article is defined as synthesis of psychological, and social and pedagogical problems associated with performing the tasks of strengthening reproductive health of students in the context of gender socialization.