режим пуску

Режими схеми живлення власних потреб під час пусків енергоблоків з додатковим робочим трансформатором

Ефективність функціонування енергоблоків потужних теплових і атомних елек- тростанцій великою мірою визначається надійністю систем живлення їхніх власних потреб. Основними вимогами до таких систем є підтримання необхідного рівня напруги на шинах розподільних устав власних потреб та зменшення часу вимушених перерв їх живлення. Забезпечення згаданих вимог українською енергетикою ускладнене тим, що більшість електростанцій експлуатується тривалий час, а їхнє устаткування суттєво зношене.

Wave Effects in revised calculations of dynamic loads crane hardware at start / brake bridge cranes.

The specified calculations for dynamic crane steel structures loadings of bridge cranes in processes of their start-up/braking are presented. Possible wave formations in a bridge crane beam when cargo truck driving on it are taken into consideration; they result into the emergence of (wave) resistance power.

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ START-UP НА ПЛАТФОРМІ ВНЗ

Обґрунтовано, що в Україні вже сьогодні створено умови для формування start-up на платформі ВНЗ, при цьому доведено, що всі учасники start-up –підприємства, фірми, ВНЗ, викладачі, студенти тощо – мають чітко виражену мотивацію. На основі проведених досліджень сформовано рекомендації щодо законодавчого закріплення деяких елементів мотивування інноваційного процесу. Розроблено методи для створення та управління start-up на платформі ВНЗ в умовах сучасного стану економіки України.