рівняння Ейлера

Точне рішення рівняння Ейлера для деякої моделі атмосфери.

При визначенні рівняння світловий кривої рішення рівняння Ейлера представляється у вигляді ряду Тейлора. Однак, як правило область його збіжності встановити не вдається. Тому пропонуємо отримати точне рішення даного зрівняні для деякої моделі атмосфери.

Обчислення кутів рефракції в разі подання рівняння Ейлера в сферичній системі координат

У цій статті пропонуємо чисельно-аналітичний метод наближеного визначення координат точок світлової кривої, коли показник заломлення n є функцією полярних координат r, Ѳ