Обчислення кутів рефракції в разі подання рівняння Ейлера в сферичній системі координат

1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"

У цій статті пропонуємо чисельно-аналітичний метод наближеного визначення координат точок світлової кривої, коли показник заломлення n є функцією полярних координат r, Ѳ