rms error

Оптимізація використання плівкових відбивачів для спостереження за деформаціями інженерних споруд

Наведені результати досліджень середньої квадратичної похибки вимірювання відстані при повороті площині плівкового відбивача в горизонтальній і вертикальній площинах. Отримані дані можуть бути використані при проектуванні мереж спостережень за деформаціями інженерних об'єктів із застосуванням електронних тахеометрів.