Оптимізація використання плівкових відбивачів для спостереження за деформаціями інженерних споруд

Надіслано: Липень 23, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
Автори: 
Trevoho I.S., Ilkiv E.Y., Kuhtar D.V.

Наведені результати досліджень середньої квадратичної похибки вимірювання відстані при повороті площині плівкового відбивача в горизонтальній і вертикальній площинах. Отримані дані можуть бути використані при проектуванні мереж спостережень за деформаціями інженерних об'єктів із застосуванням електронних тахеометрів.

  1. Войтенко С.П. Геодезичне забезпечення влаштування покрівлі НСК “Олімпійський” / С.П. Войтенко, Р.В. Шульц // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – № 1 (19). – С. 185192.
  2. Кузнецов А.И. Определение зависимости систематической погрешности измерения расстояний от угла раз ворота пленочного отражателя / А.И. Кузнецов, С.А. Мои­сеенко, М.С. Савин // Интернет-вестник ВолгГАСУ. – 2011. – № 3 (17).
  3. Ламбин В.Н. Исследо­вание особенностей измерения расстояний при наблюдениях на пленочные отражатели / В.Н. Ламбин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – № 2 (22). – С. 119123.
  4. Назаров И.А. Разработка и исследование современных технологий геодезичеких обмерных работ при воссоздании живописного облика храма Христа Спасителя: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук: спец. 25.00.32 – “Геодезия” / И.А. Назаров. – М., 2007. – 23 с.
  5. Тарасенко М.І. Методика визначення технічних параметрів електронних тахеометрів при роботі у безвідбивачевому режимі / М.І. Тарасенко, А.Г. Тіщенко// Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2009. – Вип. 72. – С.5461.
  6. Тревого І.С. Особливості визначення просторового положення надземних переходів магістральних газопроводів з використанням електронного тахеометра у безрефлекторному режимі / І. Тревого, Є. Ільків, Д. Кухтар //Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – №2 (22). – С. 124128.
  7. Шульц Р.В. Инженерно-геодезическое обеспечение строительства стадиона в г. Львове / Р.В. Шульц, Н.В. Белоус, В.Я. Ковтун, В.А. Игнатенко // Геопрофи. – 2012. – № 5. – С. 2225.
  8. Höglund R. Direct Reflex EDM Technology for the Surveyor and Civil Engineer / R. Höglund, P. Large. – Trimble Integrated Surveying Group, Westminster, Colorado, USA.