рН-чутливі мікросфери

Мікросфери на основі натрій альгінату/κ-карагінану та їх використання для контрольованого вивільнення ліків білкової природи

Одержано рН-чутливі мікросфери та показана можливість їхнього застосування як потенційних носіїв для пероральної доставки ліків білкової природи. Мікросфери були одержані методом йонотропного гелеутворення із суміші натрій альгінату та κ-карагінану. Досліджені морфологія та розмір мікросфер. Модельний лікарський засіб α-амілаза був закапсульований та in vitro досліджена кінетика його вивільнення. Попередні дослідження показали поступовий характер набрякання полімерної матриці, високу ефективність капсулювання ліків та пролонговане вивільнення ферменту.