Мікросфери на основі натрій альгінату/κ-карагінану та їх використання для контрольованого вивільнення ліків білкової природи

https://doi.org/10.23939/chcht09.04.485
Надіслано: Серпень 16, 2014
Переглянуто: Листопад 03, 2014
Прийнято: Лютий 08, 2015
Автори: 
Iryna Kolesnyk, Victoriia Konovalova and Anatoliy Burban

National University of Kiev-Mohyla Academy, 2, Skovoroda str., 04655 Kiev, Ukraine; i_kolesnik@yahoo.com

Одержано рН-чутливі мікросфери та показана можливість їхнього застосування як потенційних носіїв для пероральної доставки ліків білкової природи. Мікросфери були одержані методом йонотропного гелеутворення із суміші натрій альгінату та κ-карагінану. Досліджені морфологія та розмір мікросфер. Модельний лікарський засіб α-амілаза був закапсульований та in vitro досліджена кінетика його вивільнення. Попередні дослідження показали поступовий характер набрякання полімерної матриці, високу ефективність капсулювання ліків та пролонговане вивільнення ферменту. Одержані результати показують, що мікросфери на основі натрій альгінату та κ-карагінану можуть бути успішними системами доставки лікарських засобів.

[1] Koyamatsu Y., Hirano T., Kakizawa Y. et al.: J. Control. Release, 2014, 173, 89.
[2] Bysell H., Mansson R., Hansson P. and Malmsten M.: Adv. Drug Deliv. Rev., 2011, 63, 1172.
[3] Bejugam N., Gayakwad S., Uddin A. and D’souza M.: J. Microencapsul., 2013, 30, 274.
[4] Liu L., Wu F., Ju X.-J. et al.: J. Colloid Interface Sci., 2013, 404, 85.
[5] Xiaofen T., Wei Zh. and Xingxiang L.: Adv. Mater. Res., 2014, 860-868, 577.
[6] Duongthingoc D., George P., Katopo L. et al.: Food Chem., 2013, 141, 1787.
[7] British Pharmacopoeia Commission: British Pharmacopoeia, Vol. 3. TSO, 2013.
[8] Zheng J., Xie H., Yu W. et al.:  Langmuir, 2012, 28, 13261.
[9] George M. and Abraham T.: Int. J. Pharm., 2007, 335, 123.
[10] Miralles G., Baudoin R., Dumas D. et al.: J. Biomed. Mater. Res., 2001, 57, 268.
[11] Nayak A. and Pal D.: Int. J. Biol. Macromol., 2011, 49, 784.
[12] Fundueanu G., Constantin M. and Ascenzi P.: Acta Biomater., 2010, 6, 3899.
[13] Chandy T., Mooradian D. and Rao G.: J. Appl. Polym. Sci., 1998, 70, 2143.
[14] Patil J., Kamalapur M. and Marapur S.: Digest J. Nanomater. Biostructures, 2010, 5, 241.
[15] Wandrey C., Bartkowiak A. and Harding S.: Materials for Encapsulation. Springer-Verlag, New York, 2010.
[16] Jao W.-Ch., Ho L.-Ch. and Chen Zh.-W.: J. China University SciTech., 2010, 42, 37.
[17] Atta A. and Abdel-Azim A.: Polym. Adv. Technol., 1998, 9, 340.
[18] Rajesh R. and Rajesh H.: AAPS PharmSciTech, 2004, 5, 1.
[19] Mohamadnia Z., Jamshidi A. and Modeli H.: Iran. Polym. J., 2007, 16, 711.
[20] Krishnamootthy B. and Basu S.: Int. J. Pharm. & H. Care Res., 2013, 1, 96.
[21] Xiao Zh., Storms R. and Tsang A.: Anal. Biochem., 2006, 351, 146.
[22] Hua Sh., Ma H., Li X. et al.: Int. J. Biol.  Macromol., 2010, 46, 517.