розчинення

Кінетична модель розчинення цементаційної міді в розчинах сульфатної кислоти, що містять йони міді

Досліджено кінетику розчинення порошку цементаційної міді в розчинах сульфатної кислоти, що містять йони міді. Визначено, що швидкість розчинення міді підвищується зі збільшенням концентрації кислоти, температури та швидкості перемішування. Встановлено, що швидкість розчинення посилюється зі збільшенням концентрації йонів міді до 0,025 М. Температура та концентрація йонів міді мають більш значний вплив на розчинення мідного порошку. Проведено кінетичний аналіз процесу, і встановлено, що він відповідає псевдо-гомогенній моделі реакцій першого порядку.

Кінетичні закономірності та математичне моделювання розчинення калій хлориду

Досліджено процес розчинення частинок калій хлориду в апараті з механічним перемішуванням дволопатевою мішалкою та визначено коефіцієнт масовіддачі. Експериментальні результати узагальнено критеріальною залежністю. Підтверджено незалежність коефіцієнта масовіддачі від діаметра твердих частинок. Розглянуто протитечійний процес розчинення калійної солі у двох апаратах з механічним перемішуванням. Розроблено математичну модель для протитечійного розчинення та визначено ефективність даного процесу.

STUDY OF THE PROPERTIES OF ANP FERTILIZER ENCAPSULATED WITH THE USE OF MODIFIED WASTE OF PET

The experimental investigation of the solubility of the prolonged-action nitroamophos obtained with the use of modified polyethylene terephthalate (PET) waste is presented. The kinetic coefficients of the diffusion process of the substances inside the shell are determined. The possibility of applying a theoretical model to predict the agro-ecological properties of encapsulated ammonium nitrate phosphate is demonstrated.

 

ЕКСТРАГУВАННЯ РОЗЧИННОЇ ТВЕРДОЇ ФАЗИ ЗШАРУ ПОРИСТОГО ІНЕРТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Наведені дослідження процесу екстрагування цільових компонентів, що знаходяться у шарі зернистого матеріалу. Процес стосується розчинення з зовнішньої поверхні твердих включень та екстрагування розчиненої речовини з шару інертного зернистого матеріалу у стаціонарному шарі.

Технологічна та економічна оцінка кислотного розчинення лангбейнітового концентрату з переробленням одержаних розчинів у добрива

Виконана технологічна та економічна оцінка процесів перероблення лангбейнітового концентрату в кондиційні добрива з використанням для його розчинення мінеральних кислот (нітратної і фосфатної), перший з яких дає змогу одержати безхлоридне калійно-магнієве добриво (калімагнезію), а другий – калімагнезію і складне азотно-фосфорне добриво – діамофос. Визначено оптимальні умови здійснення процесів кислотного розчинення, висолювання шеніту з одержаних кислотно-сольових розчинів за допомогою ізопропілового спирту, нейтралізації фосфатнокислотного розчину аміаком.

Аналіз кінетики розчинення на основі теорії локальної ізотропної турбулентності

Досліджено кінетику розчинення сульфату калію у воді при пневматичному перемішуванні системи. Визначено коефіцієнти масовіддачі на основі експериментальних досліджень та теоретично на основі теорії локальної ізотропної турбулентності. Показано задовільне співвідношення теоретичних та експериментальних даних, що дає можливість теоретичного визначення коефіцієнта масовіддачі з метою розрахунку даного процесу.