розчинений кисень

Інноваційний метод зниження корозії м‘якої сталі у воді активованим вугіллям з ocimum tenuiflorum

Показано, що активоване вугілля, яке отримують з кори туласі (Ocimum Tenuiflorum), зменшує кількість розчиненого кисню, присутнього в дистильованої води, і, як наслідок, швидкість корозії. Досліджено вплив розчиненого кисню, температури і рН на швидкість корозії м‘якої сталі. За допомогою вагового, електрохімічного та імпедансного методів визначено інгібуючий ефект активованого вугілля. Показано, що ефективність інгібітування зростає з підвищенням температури, рН і маси активованого вугілля. Адсорбцію активованого вугілля описано ізотермою адсорбції Ленгмюра.

Оцінка відновлювальної здатності аніоніту ав-17-8 в сульфітній формі

З використанням аніоніту АВ-17-8 в сульфітній формі вивчено видалення з води розчиненого в ній кисню. Встановлено вплив різних умов експлуатації, таких як витрата води, висота шару завантаження та мінералізація води. Показано, що відновлювальна здатність йоніту залежить від йонного складу води, що визначає ефективність десорбції сульфіт аніонів. Продемонстрована можливість ефективного знекиснення води за температури навколишнього середовища. Встановлено механізм відновлення хлорат аніонів на отриманому аніоніті.